ทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แห่งการสวรรคต 2 ปี

ทำบุญ 111061
วันที่กิจกรรม: 
Thursday 11 October 2018
สถานที่: 
กระทรวงพลังงาน
ภาพกิจกรรม: 
เตรียมพร้อม
ผอ.