ประกาศคณะอนุกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันบริหารกองทุนพลังงาน เรื่อง ราชื่อผู้ผ่านการพิจารณาเบื้องต้น และมีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันบริหารกองทุนพลังงาน

ประเภท: 
ประกาศรับสมัครงาน
สถานะประกาศ: 
เปิด
เอกสารประกอบ: