สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2562 (สขร.1)