กิจกรรม

การประชุมสัมมนาโครงการศึกษาและทบทวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงฯ

พฤหัสบดี 15 สิงหาคม 2562 ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 9 อาคารชินวัตร ทาวเวอร์ 3 ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ
ดร.คุรุจิต  นาครทรรพ

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การพิจารณาแผนปฏิบัติการดิจิทัลของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง"

จันทร์ 11 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร
ประชุมพิจารณาแผนดิจิทัลของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง

นโยบายงดรับของขวัญ

ณ สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน)
No Goft Policy

ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต

ณ สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน)
ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561

สัมมนาฯ เตรียมความพร้อม ร่าง พ.ร.บ.

ศุกร์ 18 สิงหาคม 2560 ณ จังหวัดระยอง
สัมมนาเตรียมความพร้อม

โครงการศึกษาดูงานชลบุรี

ศุกร์ 17 มิถุนายน 2559 ณ คลังก๊าซก๊าซเขาบ่อยา, คลังก๊าซบ้านโรงโป๊ะ
ศึกษาดูงานโรงแยก

ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ สบพน. ลงนามถวายพระพร

พุธ 08 มิถุนายน 2559 ณ ศาลาสหทัยสมาคม
ถวายพระพร

ผู้แทน สบพน. ร่วมกับ รมต. พลังงาน ลงนามถวายพระพร

พุธ 18 พฤษภาคม 2559 ณ ศาลาสหทัยสมาคม
ถวายพระพร

หน้า