ทำบุญตักบาตร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2563 วันศุกร์ที่ 3 มกราคม 2563

ตักบาตรปีใหม่ 63
วันที่กิจกรรม: 
Friday 03 January 2020
สถานที่: 
ลานพระพรหม กระทรวงพลังงาน
ภาพกิจกรรม: