ประกาศผู้ชนะการคัดเลือก จ้างที่ปรึกษาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป