ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อข้อมูลราคาปิโตรเลียมในตลาดโลก โดยการสมัครสมาชิกเพื่อรับข้อมูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง