ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของสถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน) ได้จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2562 ด้วยการปลูกต้นไม้บริเวณป่าชายเลนคลองโคน

ปลูกต้นไม้ที่ป่าชายเลนคลองโคน
วันที่กิจกรรม: 
Friday 07 June 2019
สถานที่: 
จ.สมุทรสงคราม
ภาพกิจกรรม: