ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สกนช. ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563

ลงนามถวายพระพร
วันที่กิจกรรม: 
Tuesday 11 August 2020
สถานที่: 
ศูนย์เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ อาคารบี
ภาพกิจกรรม: