สัมมนาเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับค่านิยมหลักขององค์กรตามแนวทางการขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กร

สัมมนาค่านิยมหลักขององค์กร
วันที่กิจกรรม: 
เสาร์ 08 มิถุนายน 2562
สถานที่: 
จ.สมุทรสงคราม
ภาพกิจกรรม: