การประชุมสัมมนาโครงการศึกษาและทบทวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงฯ

ดร.คุรุจิต  นาครทรรพ
วันที่กิจกรรม: 
พฤหัสบดี 15 สิงหาคม 2562
สถานที่: 
ห้องออดิทอเรียม ชั้น 9 อาคารชินวัตร ทาวเวอร์ 3 ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ
ภาพกิจกรรม: