ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศล ครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต

ทำบุญ

ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครอบ 1 ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

สถานที่: 
กระทรวงพลังงาน
ภาพกิจกรรม: 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16