ทำบุญตักบาตร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2563 วันศุกร์ที่ 3 มกราคม 2563

ตักบาตรปีใหม่ 63
วันที่กิจกรรม: 
ศุกร์ 03 มกราคม 2563
สถานที่: 
ลานพระพรหม กระทรวงพลังงาน
ภาพกิจกรรม: