นโยบายการงดให้และรับของขวัญ

No Gift Policy
วันที่กิจกรรม: 
พฤหัสบดี 24 ธันวาคม 2563
สถานที่: 
สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง