นโยบายงดรับของขวัญ

No Goft Policy
สถานที่: 
สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
ภาพกิจกรรม: 
ก.พน.
สบพน.