ผลการพิจารณาบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง

ตามที่สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (สกนช.) ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มงานนโยบายและกลยุทธ์ราคา จำนวน ๑ อัตรา ตามประกาศลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ นั้น
บัดนี้ สกนช. ได้ดำเนินการสัมภาษณ์บุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศให้ นายธนพล แสงสว่าง เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มงานนโยบายและกลยุทธ์ราคา