ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของสถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน) ได้เข้าเยี่ยมชมงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว ณ พระลานพระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า

อุ่นไอรัก
วันที่กิจกรรม: 
พุธ 16 มกราคม 2562
สถานที่: 
พระลานพระราชวังดุสิต
ภาพกิจกรรม: 
บ้านรักษ์พลังงาน