ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ สบพน. ลงนามถวายพระพร

ถวายพระพร

ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน) ร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่กิจกรรม: 
พุธ 08 มิถุนายน 2559
สถานที่: 
ศาลาสหทัยสมาคม
ภาพกิจกรรม: 
ถวายพระพร 1
ถวายพระพร 2
ถวายพระพร 3
ถวายพระพร 4
ถวายพระพร 5
ถวายพระพร 6
ถวายพระพร 7
ถวายพระพร 8
ถวายพระพร 9
ถวายพระพร 10
ถวายพระพร 11