สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2562 (สขร.1)