โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานตามแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานตามแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล
วันที่กิจกรรม: 
ศุกร์ 26 เมษายน 2562
สถานที่: 
จ.ระยอง
ภาพกิจกรรม: