กิจกรรม

โครงการศึกษาดูงานชลบุรี

ศุกร์ 17 มิถุนายน 2559 ณ คลังก๊าซก๊าซเขาบ่อยา, คลังก๊าซบ้านโรงโป๊ะ
ศึกษาดูงานโรงแยก

ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ สบพน. ลงนามถวายพระพร

พุธ 08 มิถุนายน 2559 ณ ศาลาสหทัยสมาคม
ถวายพระพร

ผู้แทน สบพน. ร่วมกับ รมต. พลังงาน ลงนามถวายพระพร

พุธ 18 พฤษภาคม 2559 ณ ศาลาสหทัยสมาคม
ถวายพระพร

รดน้ำ วันสงกรานต์ ปี 2559

ศุกร์ 08 เมษายน 2559 ณ สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน)
สงกรานต์ ปี 2559

วันสถาปนา ปี 2559

ศุกร์ 25 มีนาคม 2559 ณ ปากเกร็ด นนทบุรี
วันสถาปนา

หน้า